certificaat behaald!

Wednesday 18 February, 2009

op woensdag 11/2 was het zover: VIP openingsdag van de eerste passiefhuis kijkwoning in massiefbouw in aanwezigheid van minister Hilde Crevits. 

 

Het officiele passiefhuiscertificaat werd uitgereikt door Christophe Marrecau van het passiefhuisplatform.

Advertisements

met dank aan fotografe Anne-Marie De Kesel voor de interieurbeelden en fotograaf Staf Steyaert voor de buitenfoto’s

luchtdichtheidstest geslaagd!

Tuesday 9 December, 2008

het is een tijdje stil geweest op de blog want we waren volop bezig met de voorbereidingen voor de blowerdoor!  in de voorbije maanden zijn de passiefhuisramen geplaatst, is de woning gepleisterd, het dak geisoleerd en luchtdicht gemaakt en vandaag…. vandaag werd de luchtdichtheid getest!  de firma isoproc heeft de blowerdoor laten draaien, en na het opsporen van nog een paar lekken hebben ze de officiele test gedaan.  resultaat: 0,54 h-1, hiermee is het eerste stenen sleutel-op-de-deur passiefhuis bijna een feit!  

in de loop van de komende maand kunnen we dan alle plannen, details, foto’s, attesten en berekeningen bundelen en indienen bij het passiefhuisplatform, zodat zij tegen eind januari het eerste sleutel-op-de-deur kijkwoning passiefhuis in metselwerk kunnen certificeren!

De correcte opbouw van isolatie en luchtdichting heeft de nodige inzet gevraagd van het personeel; deze luchtdichtheidstest heeft bewezen dat ze het kunnen en we zijn daar fier op! 

Bostoen is dan ook al volop gestart met de volgende passiefhuis-werf: 2 halfopen woningen te Eke: de vloerplaat is gegoten, kort na nieuwjaar zal worden gestart met de ruwbouw van deze 2 passiefhuizen!

WIN een WEEKEND in het passiefhuis!

Monday 13 October, 2008

Schrijf je via passiefhuis@bostoen.be in op onze nieuwsbrief en maak kans om een weekend te winnen in het passiefhuis van Bostoen!  Indien je onze nieuwsbrief reeds ontvangt neem je automatisch deel aan de wedstrijd!

Deze wedstrijd is eveneens een herkansing voor diegenen die niet gewonnen hebben op de passiefhuisbeurs in Brussel (12 tot 14 sept. 2008). Op die beurs gaf Passiefhuisplatform een weekend weg in het passiefhuis van Bostoen.  Zie ook de aankondiging van de winnaar en de herkansing op de website van passiefhuisplatform.

Indien je plannen hebt om een passiefhuis te bouwen kunnen we deze bespreken op onze stand 1071 van de BIS-beurs in gent, of kan je een mailtje sturen met je telefoonnummer, dan zullen wij je contacteren.

plaatsen leidingen in uitvoering

Monday 13 October, 2008

momenteel worden de leidingen geplaatst:

– alle leidingen in de buitenmuren worden luchtdicht ingebouwd: potjes en leidingen worden “vol in de mortel” geplaatst zodat achter de leidingen de luchtdichte schil kan doorlopen.  zo kan een perfecte luchtdichting van de woning worden gegarandeerd.

– voor de balansventilatie wordt gebruik gemaakt van het buizensysteem “hybalans+” .  deze buizen worden in de chape geplaatst en zijn in één stuk van de hoofdcollector (aan het toestel) tot aan de ventilatiemond.

Dankzij verschillende subsidies, belastingsverminderingen,… is het financieel plaatje van een passiefhuis NU reeds positief:

  • de overheid betaald bijna 50% van de meerkost; 
  • directe maandelijkse nettowinst want de overige 50% lenen kost je MINDER dan je energiebesparing! 
  • én je hebt LEVENSLANG een tot 90% lagere energiefactuur!

meer info hierover op de info-enquete van Bostoen op de BIS-beurs, stand 1071

Maar ondanks het financiele voordeel is het nog een “hele stap” om de belg te overtuigen een passiefhuis te bouwen… vanuit europa wil men hier iets aan doen: 0p 22/02/2008 werd het al aangekondigd op de site van passiefhuisplatform (zie: http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/nieuws/overzicht&doc=EU_20011): er is een europees wetsvoorstel ingediend waarin wordt gevraagd om vanaf 2011 voor alle nieuwe gebouwen de eisen voor “passieve woningen” te verplichten.

Dit wetsvoorstel kan je terugvinden op http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0033+0+DOC+XML+V0//NL en de desbetreffende zin kan je terugvinden onder het titeltje “Eisen inzake energieprestaties voor gebouwen” puntje 29.:

“29. roept de Commissie op een voorstel te presenteren voor een bindende eis dat vanaf 2011 alle nieuwe gebouwen die verwarming en/of koeling behoeven aan eisen voor ‘passieve woningen’ of commerciële gebouwen moeten voldoen, en voor een eis dat vanaf 2008 passieve oplossingen voor verwarming en koeling moeten worden gebruikt;”

Dit wil nog niet zeggen dat passiefhuizen onmiddelijk in alle europese landen verplicht worden, maar het is wel een stap in de goede richting!  Energiebesparing wordt alsmaar belangrijker en de europese normen worden alsmaar strenger.  Door nu reeds een PASSIEFHUIS te bouwen ben je zeker dat op het moment dat dit voorstel echt wet wordt (misschien al binnen 3 jaar!) je huis nog steeds aan de nieuwbouwnormen zal voldoen. 

Passiefhuis kijkwoning start blog

Thursday 2 October, 2008

Welkom op de blog van onze passiefhuis bouwwijze op basis van klassieke (massieve) bouwmaterialen.

Op deze blog zal je alles rond de bostoen passiefhuizen kunnen volgen.   Er zal regelmatig een update van de stand der werken worden toegevoegd, alsook publicaties, opendeurdagen,…