Dankzij verschillende subsidies, belastingsverminderingen,… is het financieel plaatje van een passiefhuis NU reeds positief:

  • de overheid betaald bijna 50% van de meerkost; 
  • directe maandelijkse nettowinst want de overige 50% lenen kost je MINDER dan je energiebesparing! 
  • én je hebt LEVENSLANG een tot 90% lagere energiefactuur!

meer info hierover op de info-enquete van Bostoen op de BIS-beurs, stand 1071

Maar ondanks het financiele voordeel is het nog een “hele stap” om de belg te overtuigen een passiefhuis te bouwen… vanuit europa wil men hier iets aan doen: 0p 22/02/2008 werd het al aangekondigd op de site van passiefhuisplatform (zie: http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/nieuws/overzicht&doc=EU_20011): er is een europees wetsvoorstel ingediend waarin wordt gevraagd om vanaf 2011 voor alle nieuwe gebouwen de eisen voor “passieve woningen” te verplichten.

Dit wetsvoorstel kan je terugvinden op http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0033+0+DOC+XML+V0//NL en de desbetreffende zin kan je terugvinden onder het titeltje “Eisen inzake energieprestaties voor gebouwen” puntje 29.:

“29. roept de Commissie op een voorstel te presenteren voor een bindende eis dat vanaf 2011 alle nieuwe gebouwen die verwarming en/of koeling behoeven aan eisen voor ‘passieve woningen’ of commerciële gebouwen moeten voldoen, en voor een eis dat vanaf 2008 passieve oplossingen voor verwarming en koeling moeten worden gebruikt;”

Dit wil nog niet zeggen dat passiefhuizen onmiddelijk in alle europese landen verplicht worden, maar het is wel een stap in de goede richting!  Energiebesparing wordt alsmaar belangrijker en de europese normen worden alsmaar strenger.  Door nu reeds een PASSIEFHUIS te bouwen ben je zeker dat op het moment dat dit voorstel echt wet wordt (misschien al binnen 3 jaar!) je huis nog steeds aan de nieuwbouwnormen zal voldoen. 

Advertisements